Activiteiten

Somnium Real Estate richt zich met name op projectontwikkeling, waarbij zij, al dan niet in samenwerking met partners, betrokken is gedurende het totale proces, van initiatief tot oplevering. Hierbij maakt Somnium gebruik van een uitgebreid netwerk met betrouwbare partners in uiteenlopende specialismen.

Consumentgericht

Somnium Real Estate streeft ernaar te ontwikkelen vanuit het perspectief van de consument. Dit tracht zij te realiseren door potentiële locaties zorgvuldig te beoordelen om vervolgens selectief verworven projecten daadkrachtig aan te pakken. Hierbij wordt bijzondere aandacht geschonken aan kwaliteit op het gebied van duurzaamheid en architectuur, alsmede aan een optimale beheersing van risico's op uiteenlopende gebieden.

Zoekprofiel nieuwe projecten

Somnium is ten einde haar continuïteit en groeidoelstellingen te waarborgen steeds op zoek naar potentiële (her-)ontwikkellocaties. Deze worden voornamelijk gezocht in West-Brabant en zijn bij voorkeur geschikt voor woningbouw en/of detailhandel. Heeft u een locatie die wellicht in aanmerking komt voor ontwikkeling? Somnium wil graag vrijblijvend met u van gedachte wisselen omtrent de mogelijkheden.

Bekijk onze gerealiseerde projecten

Nergens anders wordt meerwaarde mooier zichtbaar dan in vastgoedontwikkeling.

Bekijk projecten
2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.