Nieuwe Akker - Rijsbergen

Het plan Nieuwe akker is een herontwikkeling van een bestaande bedrijfslocatie aan de westzijde van Rijsbergen. Voor deze prachtig gelegen locatie is de afgelopen periode een stedenbouwkundig plan uitgewerkt. Tevens is in het najaar van 2015 de ruimtelijke procedure voor het benodigde bestemmingsplan opgestart. Naar verwachting kan in het voorjaar van 2018 worden gestart met de bouw van de nieuwe woningen.

In een landelijke omgeving en karakteristieke sfeer worden in totaal 12 nieuwe woningen gerealiseerd. Hierbij worden zowel vrije bouwkavels als projectmatige woningen aangeboden.

Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd hun interesse kenbaar te maken via deze website.