Oplossingsgericht denken

De ambitie van Somnium vertaalt zich in de doelstelling kwalitatief hoogwaardige projecten te creƫren, die daadwerkelijk waarde toevoegen aan de bestaande omgeving. Deze toegevoegde waarde wordt gezocht in stedenbouwkundige kwaliteit en maatschappelijke betrokkenheid. Somnium streeft haar doelen na door oplossingen te bieden, op met name de woningmarkt, waarbij efficiƫntie en innovatie worden ingezet als onderscheidende waarden.

Somnium is lid van de Royal Institution of Chartered Surveyors. Deze organisatie vertegenwoordigd professionals die werkzaam zijn op het gebied van vastgoed, grond en bouw over de hele wereld. RICS is het merkteken van deskundigheid op vastgoedgebied overal ter wereld door normen vast te stellen en de beroepsgroep te reguleren op basis van strikte ethische- en gedragsregels. Haar leden dragen er aan bij dat grond goed wordt benut en dat langetermijnwaarde van vastgoed wordt gerealiseerd.

Bekijk onze "in verkoop" projecten

Somnium ontwikkelt woningbouwprojecten die daadwerkelijk iets toevoegen aan de omgeving.

Hier vindt u een overzicht van de lopende projecten.

Bekijk In verkoop projecten
2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.