staand.jpg
plattegrond locatie.png

Ruyterhof - Rijsbergen

Het project Ruyterhof is gesitueerd in Rijsbergen, aan de Hogestraat, op de locatie van het gelijknamige restaurant dat hier momenteel gevestigd is. Het project gaat uit van een sfeervol woongebouw met levensloopbestendige appartementen in uiteenlopende afmetingen en prijsklassen.

Recent heeft het voorontwerp bestemmingsplan voor de Ruyterhof ter inzage gelegen bij de gemeente Zundert. Hierop zijn een aantal inspraakreacties binnengekomen waarop de gemeente in samenspraak met Somnium heeft besloten nader in overleg te treden met de omwonenden alvorens de ruimtelijke procedure te vervolgen. Het proces hiervoor is inmiddels opgestart en naar verwachting kan aan zowel geïnteresseerden als omwonenden op korte termijn een passend bouwplan voor deze prachtige locatie worden gepresenteerd

Het plan voor de Ruyterhof bevindt zich in de initiatieffase waarbij de benodigde ruimtelijke procedure op het moment wordt doorlopen. Geïnteresseerden worden echter reeds nu van harte uitgenodigd hun interesse kenbaar te maken via dit contactformulier.