Activiteiten

Somnium Real Estate richt zich met name op projectontwikkeling, waarbij zij, al dan niet in samenwerking met partners, risicodragend betrokken is gedurende het totale proces, van initiatief tot oplevering. Hierbij maakt Somnium gebruik van een uitgebreid netwerk met betrouwbare partners in uiteenlopende specialismen waarbij we per project een team selecteren dat optimaal bijdraagt aan de ambities en doelstellingen.
.

Oplossingsgericht denken

De ambitie van Somnium vertaalt zich in de doelstelling kwalitatief hoogwaardige projecten te creëren, die daadwerkelijk waarde toevoegen aan de bestaande omgeving. Deze toegevoegde waarde wordt gezocht in stedenbouwkundige kwaliteit en maatschappelijke betrokkenheid. Somnium streeft haar doelen na door oplossingen te bieden, op met name de woningmarkt, waarbij efficiëntie en innovatie worden ingezet als onderscheidende waarden.
We ontwikkelen hierbij vanuit het perspectief van de consument door potentiële locaties zorgvuldig te beoordelen en selecteren om deze vervolgens daadkrachtig aan te pakken. Hierbij wordt bijzondere aandacht geschonken aan kwaliteit op het gebied van duurzaamheid en architectuur, alsmede aan een optimale beheersing van risico's op uiteenlopende gebieden.

 

Wij zijn lid van de Royal Institution of Chartered Surveyors. Deze organisatie vertegenwoordigd professionals die werkzaam zijn op het gebied van vastgoed, grond en bouw over de hele wereld. RICS is het merkteken van deskundigheid op vastgoedgebied overal ter wereld door normen vast te stellen en de beroepsgroep te reguleren op basis van strikte ethische- en gedragsregels. Haar leden dragen er aan bij dat grond goed wordt benut en dat langetermijnwaarde van vastgoed wordt gerealiseerd.

 

Zoekprofiel nieuwe projecten

Somnium is ten einde haar continuïteit en groeidoelstellingen te waarborgen steeds op zoek naar potentiële (her-)ontwikkellocaties. Deze worden voornamelijk gezocht in West-Brabant en zijn bij voorkeur geschikt voor woningbouw. Heeft u een locatie die wellicht in aanmerking komt voor ontwikkeling? Wij willen graag vrijblijvend met u van gedachte wisselen omtrent de mogelijkheden.

Bekijk onze gerealiseerde projecten

Nergens anders wordt meerwaarde mooier zichtbaar dan in vastgoedontwikkeling.

Bekijk projecten
2024 © Created by Postads. Alle rechten voorbehouden.