Beeks Buiten - Prinsenbeek

Beeks Buiten, een gebied aan de westzijde van Prinsenbeek in Breda, biedt kansen om een aantrekkelijke woonomgeving te worden voor jong en oud, als meerwaarde voor zowel...

Molenstraat 23 - 27 Zundert

In het hart van het centrum van Zundert ontwikkelt Somnium een kleinschalig woningbouwproject met appartementen in uiteenlopende afmetingen.

De Tinne - Bavel

Het project De Tinne is gesitueerd in Bavel. Het plan De Tinne bestaat uit vijf levensloopbestendige woningen en bevindt zich in de initiatieffase waarbij de benodigde...

Achtmaal – Zuidrand

Aan de zuidrand van Achtmaal ontwikkelt Somnium in samenwerking met Maas-Jacobs een project met 40 nieuwbouwwoningen.

Keiweg - Oosterhout

Het project Keiweg is gesitueerd in Oosterhout en gaat uit van 27 nieuwe appartementen. Het plan Keiweg bevindt zich in de initiatieffase waarbij de benodigde ruimtelijke...

Haagweg – Breda

Aan de Haagweg te Breda waar momenteel het bedrijf Meuviro is gevestigd ontwikkelt Somnium in samenwerking met Maas-Jacobs een kleinschalig bouwplan.

De Luwte 2 - Achtmaal

Tussen Schuttershof en de Molenweg in Achtmaal ontwikkelt Somnium een kleinschalig bouwplan met 7 grondgebonden woningen in diverse types.

Rooi Pannen - Breda

De voormalige locatie van De Rooi Pannen aan de Tuinzigtlaan te Breda is door het consortium Aannemersbedrijf van Agtmaal, Maas-Jacobs en Somnium verworven met het doel...

Weidepracht 2 - Klein-Zundert

Het project Weidepracht fase 2 is gesitueerd in Klein-Zundert. Aan de overzijde van Weidepracht fase 1 worden woningen in diverse types en prijsklassen ontwikkeld.

Trianon - Breda

Maas-Jacobs en Somnium Real Estate hebben de handen ineengeslagen bij de ontwikkeling van ‘Park Trianon’. Het project omhelst de herbestemming van de rijksmonumentale Villa...

Croystraat - Breda

Samen met Maas-Jacobs heeft Somnium de locatie Croystraat 8 in Breda, waar momenteel nog een KPN centrale is gevestigd, aangekocht met het doel deze locatie te ontwikkelen...
Sint Bavostraat 18
4891 CJ Rijsbergen
2020 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.