Beeks Buiten - Prinsenbeek

Beeks Buiten, een gebied aan de westzijde van Prinsenbeek in Breda, biedt kansen om een aantrekkelijke 
woonomgeving te worden voor jong en oud, als meerwaarde voor zowel stad als dorp. 

De exacte plancontouren van het onderzoeksgebied en de invulling ervan zijn nog flexibel. 
Momenteel onderzoeken we de haalbaarheid om Beeks Buiten tot ontwikkeling te kunnen 
brengen met een kwalitatief dorps woonprogramma en veel groen.

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de projectpagina: https://beeksbuiten.nl/home

 

Sint Bavostraat 18
4891 CJ Rijsbergen
2020 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.