De Kerkakker - Rijsbergen

In het voorjaar van 2012 heeft Somnium Real Estate een aan de Kerkakkerstraat gelegen bedrijfsperceel aangekocht. Het prachtig gelegen perceel is herontwikkeld ten behoeve van de realisatie van drie nieuwe woningen.

Voor de realisatie van het plan is een samenwerking aangegaan tussen Somnium en Maas-Jacobs uit Zundert. Beide partijen hebben hun eigen specifieke deskundigheid ingebracht, waardoor een integrale aanpak en kennisbundeling zijn geoptimaliseerd. Deze werkwijze heeft geresulteerd in een gestroomlijnd bouwproces met een hoge kwaliteit, en een snelle doorlooptijd.

2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.