De Luwte - fase 2

Tussen Schuttershof en de Molenweg in Achtmaal ontwikkelt Somnium een kleinschalig bouwplan met 7 grondgebonden woningen in diverse types. Het plan sluit aan op het eerder door Somnium gerealiseerde plan De Luwte waarvan dit de 2e fase vormt.

Alle woningen in De Luwte zijn inmiddels succesvol verkocht!

2024 © Created by Postads. Alle rechten voorbehouden.