Somnium ontwikkelt samen met Van Wanrooij Projectontwikkeling het nieuwe woongebied in De Moer.
 
De locatie is gelegen op de voormalige bedrijfslocaties aan de Middelstraat 8 en 10 en wordt in oostelijke richting begrenst door het natuurgebied Huis ter Heide.
Het project met circa 60 woningen zal een aantrekkelijke woonomgeving bieden voor uiteenlopende doelgroepen in een gevarieerd woonprogramma voor starters, doorstromers en senioren.
Het dorpse plan sluit mooi aan bij de laatste uitbreiding van De Moer en zal hiermee op logische wijze worden verbonden.
Er zullen diverse nieuwe verbindingen worden gerealiseerd naar het naastgelegen natuurgebied Huis ter Heide waardoor de natuur voor nieuwe bewoners nooit ver weg zal zijn.
 
Dit project bevindt zich in de initiatieffase waarbij de ruimtelijke procedure nog moet worden doorlopen.
In het eerste kwartaal van 2023 zal gestart worden met een omgevingsdialoog waarna naar verwachting spoedig daarna de formele procedure kan worden opgestart.
Als u op de hoogte gehouden wilt worden van dit project kunt u zich inschrijven via onderstaand contactformulier.

Projectinformatie
2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.