De locatie gelegen tussen de Dorstseweg, Kluisstraat, Lange Bunder en de snelweg A27 biedt kansen om een aantrekkelijke woonbuurt te worden voor uiteenlopende doelgroepen in een gevarieerd programma met onder andere levensloopbestendige woningen voor senioren, maar ook woningen voor starters en doorstromers op de woningmarkt.

Dit project bevindt zich in de initiatieffase waarbij de volledige procedure, waaronder een dialoog met de omgeving, nog moet worden doorlopen.

Meer informatie treft u, zodra deze beschikbaar is, op deze website.

Als u op de hoogte gehouden wilt worden van dit project kunt u zich inschrijven via onderstaand contactformulier.

Projectinformatie
2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.