De locatie gelegen tussen de Dorstseweg, Kluisstraat, Lange Bunder en de snelweg A27 biedt kansen om een aantrekkelijke woonbuurt te worden voor uiteenlopende doelgroepen in een gevarieerd programma met onder andere levensloopbestendige woningen voor senioren, maar ook woningen voor starters en doorstromers op de woningmarkt.

Het plan krijgt een dorps karakter waar in de toekomst gewoond kan worden op een plek waar groen een voorname functie krijgt. Het ontwerp is ontstaan door goed te kijken naar lokale karakteristieken en in het plan zullen gemeenschappelijk groen, collectiviteit en dorpse geborgenheid centraal staan. Kleine clusters met variaties van gebouwen in een collectief landschap met een grote verblijfskwaliteit vormen het uitgangspunt.

Dit project bevindt zich in de initiatieffase waarbij de ruimtelijke procedure nog moet worden doorlopen.

Via onderstaande link treft u de presentatie van het voorlopige ontwerp. Uw eventuele opmerkingen kunt u kenbaar maken via het contactformulier op deze pagina. Ook als u op de hoogte gehouden wilt worden van dit project kunt u zich inschrijven via onderstaand contactformulier.

 

Projectinformatie
2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.