Het project Mastland is gesitueerd in Breda, in de wijk De Blauwe Kei. Het project gaat uit van 14 levensloopbestendige woningen en bevindt zich in de initiatieffase waarbij de benodigde ruimtelijke procedure nog moet worden doorlopen.

Als u op de hoogte gehouden wilt worden van dit project kunt u zich inschrijven via onderstaand contactformulier.

Projectinformatie
2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.