Nieuwe akker - Rijsbergen

Het plan Nieuwe akker is een herontwikkeling van een bestaande bedrijfslocatie aan de westzijde van Rijsbergen.

In een landelijke omgeving en karakteristieke sfeer zijn in totaal 12 nieuwe woningen gerealiseerd. Hierbij zijn zowel vrije bouwkavels als projectmatige woningen aangeboden die allemaal succesvol zijn verkocht.

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.