Parc Tichelt

Door Somnium is een plan uitgewerkt voor de locatie gelegen in de kom Kerkakkerstraat en de Koningin Julianastraat. Het plan gaat uit van een 19-tal vrijstaande- en geschakelde woningen in de vorm van particulier opdrachtgeverschap, en 6 onder architectuur gebouwde woningen, en vindt aansluiting bij de gemeentelijke structuurvisie "Rijsbergen 2020". Parc Tichelt is prachting gelegen in een groene en landelijke omgeving van weilanden, afgewisseld met bomengroepen en windsingels. Alle voorzieningen van Rijsbergen, alsmede de uitvalswegen, zijn echter op een steenworp afstand van de projectlocatie gelegen.

Een ruim opgezet plan

Bijzonder aan het plan zijn tevens de ruimtelijke opzet en de aandacht die uitgaat naar de kwaliteit van de beeldkwaliteit van de woningen en de openbare ruimte. Het plan kent immers een zeer landelijke stedenbouwkundige opzet waarbij de grootte van de vrije kavels uiteenloopt van 500m² tot ruim 1.100m².

ParcWoningen

In een bosachtig perceel aan de rand van het plangebied zijn zes ParcWoningen gerealiseerd.

Alle woningen en kavels in Parc Tichelt zijn verkocht.

2022 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.