Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht tot herontwikkeling van het voormalige raadhuis van Rijsbergen en de hierachter gelegen kantoren die zijn gelegen naast de St. Bavokerk. De inbreiding van het centrumgebied heeft in de loop der jaren als gevolg gehad dat de planlocatie momenteel wordt gekenmerkt door een functionele invulling zonder ruimtelijke kwaliteiten.
Het voorstel is om het weefsel te herstellen aan de hand van de zorgvuldige inpassing van 17 appartementen aan de achterzijde van het voormalige gemeentehuis. De voorgenomen nieuwbouw gaat uit van een gebouw in drie bouwlagen met één penthouse op de vierde teruggelegen bouwlaag.

De lintbebouwing van de Sint Bavostraat kenmerkt zich door kleinschalige bouwvolumes van één of twee lagen met voornamelijk een kap. Rondom het voormalige gemeentehuis zijn grotere bouwvolumes gelegen zoals de Action, de brandweerkazerne en de Sint Bavokerk. Het nieuwe appartementengebouw voegt zich qua schaal binnen het gebied rondom het voormalige gemeentehuis, als bouwvolume van drie bouwlagen. Plaatselijk – aan de zijde van de kerk – komt een opbouw in de vorm van een penthouse waarmee de overgang wordt gevormd naar het hoge volume van de Sint Bavokerk. Het monumentale gedeelte van het voormalige gemeentehuis wordt als vanzelfsprekend behouden en als onderdeel van het totale plan grondig gerestaureerd. Een exacte invulling voor deze ruimte is in dit stadium nog niet bekend.

Het plan bevindt zich nog in de initiatieffase en zal de komende periode nog verder worden uitgewerkt. Wanneer u echter reeds nu uw interesse kenbaar wilt maken dan kunt u onderstaand contactformulier invullen.

Meer projectinformatie
2024 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.