Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht tot herontwikkeling van het voormalige raadhuis van Rijsbergen.
Inmiddels is voor de achter de monumentale gebouwen gelegen kantoren, die zijn gelegen naast de St. Bavokerk, een passende invulling gevonden met de komst van een nieuw kinderdagverblijf.
Het monumentale gedeelte van het voormalige gemeentehuis wordt als vanzelfsprekend behouden en als onderdeel van het totale plan grondig gerestaureerd. Een exacte invulling voor deze ruimte is in dit stadium nog niet bekend.

Het plan bevindt zich nog in de initiatieffase en zal de komende periode nog verder worden uitgewerkt.

2024 © Created by Postads. Alle rechten voorbehouden.