Weide Pracht fase 2

Aan de westkant van Klein Zundert is een nieuwe landelijke woonwijk gepland. Het initiatief sluit aan op de eerdere ontwikkeling van de eerste fase van Weide Pracht met 20 woningen. Nu zijn er ongeveer 35 nieuwe woningen voorzien in een mix met bouwkavels, 2/1-kapwoningen en rijwoningen. Op die manier voorzien we in een woningbehoefte voor starters, doorstromers en senioren die in hun vertrouwde omgeving willen blijven wonen.

Zoals bij de ontwikkeling van de eerste fase wordt ook deze fase van Weide Pracht ruim en landelijk opgezet, passend bij het dorpse karakter van Klein Zundert. In de ontwikkeling wordt rekening gehouden met privacy en zichtlijnen. Een groene inrichting zowel in de nieuwe wijk als aan de rand zorgt ervoor dat de entree van Klein Zundert aantrekkelijker wordt.

Via onderstaande link kunt u een eerste schetsmatige verkaveling van het plan raadplegen. Deze verkaveling heeft nog geen formele status. Op basis van de inbreng in het participatietraject kan deze verkaveling worden aangepast.

 

Tijdlijn

Projectinformatie
2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.